Home> Affiliate Marketing

Affiliate Marketing

Affiliate marketing
Με το affiliate marketing μπορείτε να προβάλλετε την επιχείρησή σας μέσα από site τρίτων, πληρώνοντας μόνο με βάση το αποτέλεσμα. Δημιουργείτε γραφικά και τα δίνετε προς διάθεση όλων των affiliates. Μόλις γίνει πώληση, την επιβεβαιώνετε και δίνετε την προμήθεια που έχει προσυμφωνηθεί στον affiliate. Έτσι προωθείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας με μηδενικό οικονομικό ρίσκο, αυξάνετε τους επισκέπτες του site σας και πληρώνετε μόνο για τα έγκυρα και επιβεβαιωμένα αποτελέσματα.

 

Διαφήμιση σε site τρίτων
Η διαφήμιση μέσω banner ή άρθρου σε site τρίτων είναι πολύ αποτελεσματική, καθώς σας επιτρέπει να διαφημιστείτε σε μεγάλα sites που δεν σας δίνετε η ευκαιρία μέσω του google adwords ή του affiliate δικτύου. Κάνουμε έρευνα και βρίσκουμε sites μεγάλης επισκεψιμότητας μέσω των οποίων μπορείτε να προσεγγίσετε στοχευμένα κοινά που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.