Η εταιρεία Μονοπώλιο εμπιστεύεται την qualityweb από το 2006. H άριστη συνεργασία μας και οι στοχευόμενες κινήσεις  marketing plan εδραίωσαν  την εταιρεία στην πρώτη γραμμή των on line πωλήσεων στο είδος της.  Σήμερα μας εμπιστεύτηκε ξανά την υλοποίηση του τρίτου ηλεκτρονικού της καταστήματος με στόχο την περεταίρω αύξηση των πωλήσεων.