Με γνώμονα την εξέλιξη αλλά και την αύξηση των πωλήσεων, η εταιρία Trimel ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, μας ανέθεσε την κατασκευή του e-shop τους μπαίνοντας στη φιλοσοφία του responsive και mobile friendly γραφικού. Αναπτύσσουμε σταδικά το προφίλ της επιχείρησης ξεκινώντας από ημερήσια post στα social media καθώς σχεδιάζουμε το digital marketing plan που θα ακολουθήσουμε για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.