Η Google αλλάζει τις διαφημίσεις

Η Google αλλάζει τις διαφημίσεις
Η Google αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα προβάλλονται οι διαφημίσεις στο desktop search. Αφαιρείται η δεξιά πλευρά των αποτελεσμάτων και θα εμφανίζονται διαφημίσεις μόνο στο πάνω και στο κάτω μέρος της σελίδας!
Η Google αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα προβάλλονται οι διαφημίσεις στο desktop search. Αφαιρείται η δεξιά πλευρά των αποτελεσμάτων και θα εμφανίζονται διαφημίσεις μόνο στο πάνω και στο κάτω μέρος της σελίδας!


Η αλλαγή παρατηρήθηκε πρώτα από το SEM Post και στη συνέχεια η Google το επιβεβαίωσε. Συνήθως οι διαφημίσεις της Google εμφανίζονται σε όλη τη σελίδα αλλά με αυτή η αλλαγή αφήνει κενή τη πλαϊνή μπάρα και θα χρησιμοποιείται μόνο κάποιες φορές για χορηγούμενες καταχωρήσεις προϊόντων.

Επιπλέον, μια τέταρτη διαφήμιση θα προστεθεί στο πάνω μέρος για συγκεκριμένες επικερδής αναζητήσεις, αυτές για ξενοδοχεία και ασφάλειες αυτοκινήτων για παράδειγμα.

ΠΗΓΗ