Το ακούσατε η Google ετοιμάζει μεγάλες αλλαγές στο nofollow link attribute για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια!

Το ακούσατε η Google ετοιμάζει μεγάλες αλλαγές στο nofollow link attribute για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια!
Η Google έχει δημιουργήσει αναταράξεις στον κόσμο του SEO , ανακοινώνοντας μεγάλες αλλαγές για το πως θα διαχειρίζεται πλέον ο αλγόριθμός της, τα nofollow links.

Οι αλλαγές – αρκετά χρήσιμες την Google και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το διαδίκτυο- ωστόσο προκαλούν ιδιαίτερη αναστάτωση και δημιουργούν πλήθος ερωτημάτων στους SEO experts.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε πολλές απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων που έχουν δημιουργηθεί.

14 χρόνια μετά την παρουσίαση των nofollow links, η Google ανακοίνωσε τεράστιες αλλαγές στο πως θα συμπεριφέρεται στο attribution των nofollow backlinks.

1. Το link attribution θα γίνει με τους εξής 3 τρόπους: “nofollow”, “sponsored” και “ugc” - το καθένα από αυτά θα εξυπηρετούν ένα σκοπό. ( ο τέταρτός default τρόπος, δεν θα δίνει καμία αξία στο link)

Τα σημαντικά:

2. Για λόγους κατάταξης, η Google θα συμπεριφέρεται σε όλα τα nofollow attributes ως “hints”- αυτό σημαίνει πως δεν θα επηρεάζουν την κατάταξη κατά κανόνα, αλλά μπορεί αυθαίρετα η Google να αγνοήσει το nofollow attribute και να συμπεριλάβει τα nofollow links στην κατάταξη.

3. Μέχρι τις 20 Μαρτίου του 2020 η Google θα συνεχίσει να μην συμπεριλαμβάνει τα nofollow links στο crawling και στο indexing , αλλά αυτή η συμπεριφορά θα αλλάξει και μέσω ενός core update του αλγόριθμου της θα επιλέγει ποια nofollow links θα επηρεάζουν την κατάταξη ενός site.

4. Θα δίνεται η δυνατότητα τα νέα attributes να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά.

Για παράδειγμα

rel=”nofollow sponsored ugc”

5. Τα πληρωμένα backlinks θα πρέπει να είναι είτε nofollow είτε sponsored (ή και ο συνδυασμός των 2). Αν χρησιμοποιηθεί το “ugc” attribute σε πληρωμένα links είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε penalty.

6. Μέχρι στιγμής δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα. Η Google δεν δίνει κάποιο κίνητρο για αλλαγή, ούτε penalty.